Let op: vanaf 18 april 2024 start de eerste fase van de werken. De aannemer start dan met de opbraak van de bestaande rijweg en de fietspaden vanaf het kruispunt met de Brechtsebaan tot aan de inrit van de Aldi. Vanaf dan is de werfzone volledig afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Lokaal autoverkeer zal de omleiding moeten volgen via de Sluisvijfbaan. Aan Sluis 5 zullen tijdelijke verkeerslichten het verkeer regelen. Over het hele traject van deze omleiding geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

Op de omleidingsroutes passeert veel verkeer. Om al dit verkeer vlot en veilig te laten verlopen, werd er een snelheidsbeperking van 30 km/uur over de volledige omleidingsroute ingevoerd. Het gaat om een zone 30, aangegeven met zonale borden die niet aan elke straat herhaald moeten worden binnen die zone. We communiceerden het al meermaals, we blijven erop hameren: hou je binnen de hele zone aan de snelheid! Op die snelheidsbeperking wordt en zal gecontroleerd en geflitst worden.


Gemotoriseerd verkeer

In noordelijke richting, richting de E19, wordt het autoverkeer omgeleid via de Brugstraat, de Vaartlaan, de Sluisvijfbaan en de Eikenlei. In zuidelijke richting, richting Sint-Job-in-'t-Goor, volgen auto's een omleiding via de Eikenlei, de Sluisvijfbaan, de Vaartlaan, de Handbooglaan, de Holleweg, de Hogeweg, de Zandstraat, de Kattenhoflaan, de Koningin Fabiolalaan en de Brugstraat.

Om het verkeer op deze omleidingsroute te kunnen regelen, worden er aan Sluis 5 werflichten voorzien. We werken langs de omleidingsroutes met proefopstellingen van circulatie. We evalueren deze opstellingen permanent en sturen die indien nodig bij. 

Maatregelen voor bovenlokaal en zwaar verkeer

Om bovenlokaal en zwaar verkeer te weren nemen we enkele maatregelen:

  • Tijdige communicatie via de dynamische portieken op de E19 (in overleg met het verkeerscentrum)
  • Communicatie aan dichtstbijzijnde op-en afritten om op-/afrit Sint-Job-in-'t-Goor te vermijden
  • Omleiden van bovenlokaal en zwaar verkeer op ruimere afstand
  • We vragen betrokken buurgemeenten hun inwoners te informeren over de omleidingen