De geplande wegenwerken aan de Handelslei in Sint Job in 't Goor gaan half Maart van start. Eerst zijn er voorbereidende nutswerken en vanaf half april zal ook de aannemer van start gaan met de eigenlijke weg- en rioleringswerken.

Er wordt gewerkt in twee fasen: fase 1 tussen de Brechtsebaan ( N115 ) en de inrit van de Aldi en fase 2 tussen de inrit van de Aldi en de Frans de Meyerstraat. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2024.

Start voorbereidende nutswerken op maandag 18 maart

De voorbereidende nutswerken van Fluvius zullen (in tegenstelling tot de eigen communicatie van Fluvius die vandaag in de brievenbus zat) 1 maand duren, van 18 maart tot midden april. Tijdens deze voorbereidende nutswerken zal er op de Handelslei wel nog tijdelijk verkeer in één richting mogelijk zijn: richting de E19 vanuit de dorpskern (Vaart). Dat is afgesproken met de nutsmaatschappijen die deze werken zullen uitvoeren. Tot midden april zal de Handelslei dus wel nog toegankelijk zijn voor bestuurders in de richting van de Brechtsebaan en de E19. Vanaf de eigenlijke wegenwerken (vanaf 17 april) wordt de handelslei wel volledig onderbroken. 

Vanaf 17 april werfzone volledig afgesloten

Vanaf 17 april is de werfzone volledig afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Lokaal autoverkeer zal de omleiding moeten volgen via de Sluisvijfbaan. Aan Sluis 5 zullen tijdelijke verkeerslichten het verkeer regelen. Over het hele traject van deze omleiding geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. 


Gemotoriseerd verkeer

In noordelijke richting, richting de E19, wordt het autoverkeer omgeleid via de Brugstraat, de Vaartlaan, de Sluisvijfbaan en de Eikenlei. In zuidelijke richting, richting Sint-Job-in-'t-Goor, volgen auto's een omleiding via de Eikenlei, de Sluisvijfbaan, de Vaartlaan, de Handbooglaan, de Holleweg, de Hogeweg, de Zandstraat, de Kattenhoflaan, de Koningin Fabiolalaan en de Brugstraat.

Om het verkeer op deze omleidingsroute te kunnen regelen, worden er aan Sluis 5 werflichten voorzien. We werken langs de omleidingsroutes met proefopstellingen van circulatie. We evalueren deze opstellingen permanent en sturen die indien nodig bij. 

Maatregelen voor bovenlokaal en zwaar verkeer

Om bovenlokaal en zwaar verkeer te weren nemen we enkele maatregelen:

  • Tijdige communicatie via de dynamische portieken op de E19 (in overleg met het verkeerscentrum)
  • Communicatie aan dichtstbijzijnde op-en afritten om op-/afrit Sint-Job-in-'t-Goor te vermijden
  • Omleiden van bovenlokaal en zwaar verkeer op ruimere afstand
  • We vragen betrokken buurgemeenten hun inwoners te informeren over de omleidingen