Aangifte lichamelijk ongeval

Aangifte burgerlijke aansprakelijkheid

Beide documenten dienen rechtstreeks aan de verzekeraar bezorgd te worden.