Indoorregels volledig uitgelegd, Engelstalig

klik hieronder voor alle zalen:

Zaalverantwoordelijken 2018-2019

 


Wedstrijden en Wedstrijdblad
3.1. Allerlei
Cfr comité ad hoc
3.2. Nummer shirt ontbreekt
5€/numéro (max : 30€)
3.3. Nummer shirt verkeerd vergeleken met het Wedstrijdblad
25€
3.4. Verboden reclame
125€
3.5. Papieren wedstrijdverslag in te voeren door KBHB
25€
3.6. Naam scheidsrechter op het Wedstrijdblad ontbreekt
25€
3.7. Niet-gekwalificeerde Scheidsrechter
25€
3.8. Afwezigheid van een zaalverantwoordelijke
500€
4. Forfaits
4.1. Tijdig forfait (48h vóór de wedstrijd)
80€/wedstrijd
4.2. Laattijdig forfait (binnen de 24 en 48 uur vóór de wedstrijd)
120€/wedstrijd
4.3. Forfait “in extremis” (binnen de 2 en 24 uur vóór de wedstrijd)
150€/wedstrijd
4.4. Forfait ploeg afwezig
175€/wedstrijd
4.5. Reglementair forfait
175€/wedstrijd
4.6. Kwalificatie forfait
125€/wedstrijd
4.7. Herhaaldelijk forfait
Het dubbele van de boete die al opgelegd werd voor elk forfait
4.8. Algemeen forfait vóór het begin van het Kampioenschap
200€
4.9. Algemeen forfait na het begin van het Kampioenschap
325€
5. Kwalificaties
5.1. Kwalificatie afwijkingen
125€
6. Aansluiting
6.1. Niet aangesloten speler
125€
7. Boetes door Comités
7.1. Controlecomité
Ter beoordeling van de comité
7.2. Beroepscomité
Ter beoordeling van de comité