Het afgelopen jaar was voor mij en onze Heren 1 het ultieme voorbeeld van het gezegde "what doesn't kill you, makes you stronger"! Een roetsjbaan van emoties... van euforie tot boosheid, frustratie tot verdriet, van India tot St. Job...
 
Wat voorbij is, is voorbij... maar om een nieuw hoofdstuk te beginnen moet je eerst het oude afsluiten leert het leven ons. Ik zou de teleurstellingen kunnen opsommen die voorbijkwamen. Waar ik de hand in eigen boezem moet steken en waar anderen ons in de steek lieten. Maar dat past niet bij mij. Ik heb geleerd dat ik wat betreft mijn eigen normen en waarden nog steviger in mijn schoenen moet staan en hoe belangrijk het is dat je als groep, als team steeds open en onomwonden communiceert wat je van elkaar verwacht. De combinatie van een gezonde zelf reflectie bij elk individu en open, transparante communicatie naar elkaar zijn de sleutel tot succes als team.
 
Hierbij laat ik dus het verleden resoluut achter me! Ik wens iedereen, vrienden en familie, die ondertussen zijn eigen weg ging het beste op hun pad. We weten van elkaar "once a red, always a red"! Op mij kan je rekenen...
 
We starten dus een nieuw hoofdstuk en met een nieuw seizoen komen er ook weer nieuwe uitdagingen en nieuwe doelstellingen op je af. Hier werd de afgelopen weken en wordt de komende weken hard aan gesleuteld. Vanzelfsprekend heb ik als hoofdcoach mijn visie, maar sta me toe deze nog even intern te houden. Samen met de groep zullen wij deze vorm geven en een nieuw strijdplan opstellen.
 
Ondertussen wil ik jullie al wel graag voorstellen aan de nieuwe gezichten in onze ploeg.

Het seizoen 2016-2017 loopt ten einde…

De kinderen hebben hun leukste tijd van het jaar op school met sport, spel en uitstappen. De jeugd en jongeren iets minder, die zwoegen (samen met hun ouders) door de examens.

De velden liggen er voor één keer zwaar onderbenut bij. De zon perst genadeloos het laatste vocht uit het kunsttapijt. De zon? Uiteraard schijnt de zon, het is examenperiode!! Nothing ever changes…

Het terras ligt er desolaat bij, terugblikkend op wat weer een bewogen, maar al bij al mooi seizoen was. Ups-and-downs, zoals in het echte leven buiten ons mooie reservaat Schilde, Schoten, Sint-Job…

Ergens in het Groene Verborgene van Schilde werkt er nog één man hard aan het laatste orgelpunt van het seizoen, het Generatie Pact Tornooi op 01 Juli. RAHC’s tribute to Summer, de start van de echte zomer. De datum was niet ideaal, maar dat is omdat organisator Hermen (in al zijn voorzienigheid) had gepland dat we bij ons 95 jarig bestaan (in 2018!) het GPT op 30 juni moesten hebben, de moeder van alle goede data.

Ook de cel communicatie gaat dus in zomer modus. Dat betekent dat dit de laatste wekelijkse Newsletter/Boumara is voor het seizoen. Maar helemaal stoppen doen we uiteraard niet.

We plannen enkele specials, meer diepte artikels met sleutelfiguren op de club (of in het hockey algemeen), nu we toch allemaal wat meer tijd hebben om te lezen.

Met deze dan ook de vraag naar journalisten om deze af te nemen. Wij kunnen wel interviewen, maar het is gewoon veel leuker en beter als (bijvoorbeeld) een U14 of U16 een interview doet met (bijvoorbeeld) Sofie Gierts, Jeroen Baart of, waarom niet, een Tom Boon.

Kandidaten aanmelden op : communicatie@rahc.be

We hebben alvast een niet-op-haar-mondje-gevallen mama die onze nieuwe Technisch Manager Steven Hendrickx op de rooster gaat leggen, een pittig Nederlands onderonsje dat er eind deze maand aankomt!

Tenslotte, omdat we ook (en vooral) eens met onszelf moeten lachen willen we jullie alvast een artikel aanbevelen over ouders in de supermarkt (met dank aan Edward Bolluijt)

http://www.wine-up.nl/mijn-kind-komt-sowieso-in-de-selectie/

Wij wensen jullie veel plezier toe, een heerlijke zomer en we zijn er terug eind Augustus voor de start van het 95e jaar (19e lustrumjaar!) van onze club, de start van de countdown naar 100 jaar Royal Antwerp Hockey Club!!

Met roodwitte groeten,

De Cel Communicatie

Beste Leden,

Wij werken met z’n allen, met meer dan 1.000 spelende leden (kinderen, jongeren en volwassenen) en een veelvoud daarvan als sympathisanten (ouders, grootouders etc.), aan een zo goed als mogelijk functionerende club, waarin respectvol en sportief en in vriendschap met elkaar wordt omgegaan, als "Fiere Reds".

In zeldzame gevallen lopen er spijtig genoeg wel eens dingen fout, en soms zelfs grondig fout, door pesten, verhitte emoties of intimiteit die niet wordt gewenst. De club wil hier voorzichtig en verstandig, maar doortastend mee omgaan. Het bestuur heeft een cel Ledenwerking opgericht die zich onder meer actief bezig zal houden met preventie (waarover binnenkort meer). Daarnaast is besloten om een vertrouwenspersoon aan te stellen die dingen die leden in vertrouwen willen melden, zal behandelen in discretie en autonomie.

Klachten in de persoonlijke sfeer kunnen in vertrouwen worden geadresseerd aan hem, via het mailadres vertrouwenspersoon@rahc.be 

Met sportieve groeten,

Het Bestuur

Gisteren werden de halve finales voor het kampioenschap afgewerkt bij de jeugd. Met zowel onze U14,U16 en U19 waren we sterk vertegenwoordigd.

De 3 ploegen streden als Panthers en wonnen hun wedstrijd....

Een schitterend resultaat van de meisjes, waar zij (en bij uitbreiding wij met z'n allen) trots op kunnen zijn!!!

U14G1: Antwerp - Herakles: 3-2

U16G1: Dragons - Antwerp: 4-5 (na shoot outs)

U19G1: Antwerp - Wellington: 4-2

Donderdag 25/05 worden de finales op de mooie verniewde infratsructuur van Mechelse (KMTHC) in Hombeek gespeeld.

Programma (exacte uren worden nog meegedeeld):


U14 Girls: Antwerp - Oree


U16 Girls: Antwerp - Racing


U19 Girls: Antwerp - Braxgata

Mechelse moet rood en wit zien donderdag!!! Allen gaan supporteren voor de meisjes.

Jaarlijkse algemene vergadering van Antwerp Hockey Invest  cvba. 

Datum: vrijdag 02/06/2017

Plaats: Zetel CVBA - Clubhuis – Ontspanningslaan 4 – 2960 Sint-Job in ‘t Goor

Tijdstip: 20u00

Agenda:

 1. Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur
 2. Lezing van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2016
 3. Goedkeuring van de jaarrekening
 4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de Raad van Bestuur
 5. Allerlei

Hierbij onze wekelijkse selectie van persartikelen naar aanleiding van RAHC wedstrijden.

25032017 - 1

25032017 - 2

 

Beste sportievelingen,

Wij informeren jullie graag nog eens over de trainingen die plaatsvinden op een vrijdag vóór een verlofperiode.

 Op deze vrijdagen gaan de trainingen gewoon door en worden alle kids & trainers verwacht.

Wat betreft de verschillende categorieën gaat dit als volgt: 

 • U7/8:     17u – 18u
 • U10:      18u – 19u
 • U12:      19u -20u
 • U14 t/m U19: trainingsuren voorzien zoals een reguliere vrijdag 

Wij vertrouwen erop hiermee duidelijk te hebben geïnformeerd en wensen jullie veel sportief plezier! 

De technische staff

Beste Jeugdspelers,

Van 17 tot 24 februari vindt de Vlaamse Week tegen Pesten editie 2017 plaats.

https://topindesport.be/


Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Toch wordt 1 op de 10 gepest in een sportomgeving. Pesten is schadelijk, kwetsend en laat een leven lang sporen na.

Met de Time Out tegen Pesten gaan we samen  met heel de sportsector voor een pestvrije sport!

Bekijk zeker dit filmpje even...

https://www.youtube.com/watch?v=lWX-LJVK24A&feature=youtu.be

Nu het seizoen terug van start gaan willen we alle spelers en ouders even terug herinnereren aan de basiswaarden die alle hockeyclubs zijn overeengekomen en waar het bestuur ten volle achter staat.

Maak er een leuk, sportief en respectvolle tweede seizoenshelft van!!!

 

 

Beste leden en sympathisanten van RAHC,

Het is nu al even dat de club naar een oplossing zocht om te kunnen uitbreiden en alsdusdanig de groei van het hockey mee te volgen, maar vooral ook om het comfort voor iedereen te kunnen verhogen. Een extra veld laat ons immers toe om meer ploegen te laten trainen, op betere uren en dagen, wat het comfort van en de sociale verbondenheid tussen de leden dan weer verhoogt.

Alle scenario’s zijn gepasseerd, maar geen enkel kon worden uitgewerkt volgens de criteria die we wilden: in de buurt van onze huidige ledenbasis, met respect voor de buurt en de mogelijkheid om later de hele infrastructuur inclusief clubhuis in één geheel te verwerken.

Eén stap is nu reeds gezet: de juridische structuur, de eigenaar van de huidige gronden en infrastructuur : RAHC N.V. is omgezet in de CVBA Antwerp Hockey Invest. Deze kan dan na toestemming van de bevoegde minister worden gebruikt om alle leden via een verhandelbaar aandeel, eigenaar te maken van de infrastructuur. Deze kapitaalsverhoging zal ons toestaan de uitbreidingen te financieren. Wij hopen deze toestemming in de loop van de volgende maanden te krijgen zodat we dit kunnen realiseren.

Een tweede stap is ook reeds gezet met een constructief gesprek met onze buren om extra terrein aan te schaffen. Dit is uiteraard een mega opportuniteit omdat het ons toelaat te blijven waar we zijn, een derde veld aan te leggen en tevens verbeteringen aan te brengen die de buurtbewoners zullen beschermen tegen overlast (wat nu bij grotere evenementen wel een probleem is, bv door gebrek aan parking).

We moeten uiteraard voorzichtig zijn, omdat alle vergunning nog verkregen moeten worden voor we de eerste spade in de grond kunnen steken.

Zowel de VZW als de CVBA zijn bezig met een actie- en communicatieplan naar alle betrokkenen, maar wij willen met deze u reeds allemaal oproepen ons te helpen door ervoor te zorgen dat er geen onnodige overlast wordt gecreëerd:

 • Hou de kinderen in de gaten dat het terrein en omgeving met respect worden behandeld.
 • Tracht u steeds af te vragen of uw wagen geen hinder veroorzaakt voor andere leden of voor de buurtbewoners.
 • Rij niet harder dan 30km/u, er lopen steeds kinderen en wandelaars rond.
 • Wij zullen de nodige aanpassingen reeds doen om te vermijden dat evenementen onnodige overlast veroorzaken. Zo zal er na 22.00u geen muziek buiten meer klinken en zal van 23.00 het verboden zijn om de deuren tussen de bar en terras (wat eigenlijk nooddeuren zijn!) nog te gebruiken, alsook het deel van het terras voor de bar.
 • Voor de rokers zal er een zone worden gemaakt aan de echte ingang (ter hoogte van de toiletten), zodat zij vanaf 23.00u beschut en verwarmd naast de Bully kunnen roken. Dit zal de lawaaihinder weghouden van de huizen in de buurt.

Kort samengevat, we hebben grote stappen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. We hebben echt jullie medewerking nodig om nu en in de toekomst een succesvolle club te blijven, die meegroeit in jeugdopleiding en in de topreeksen. Respect en discipline moeten hand in hand blijven gaan met het plezier van de kinderen, de ouders en alle spelers en wij rekenen op u om ons hierbij te ondersteunen!

 

Met sportieve groeten,

 

Steve Demeester,                                             Frank Bruynseels                               

Voorzitter                                                          Voorzitter

Royal Antwerp Hockey Club vzw                     Antwerp Hockey Invest CVBA

Hoofdsponsor

Ontspanningslaan 4    |    2960 St. Job in 't Goor    |     info@rahc.be

© 2016, R. Antwerp H.C. - All rights reserved - website powered by Twizzit.com