Beste leden en sympathisanten van RAHC,

Het is nu al even dat de club naar een oplossing zocht om te kunnen uitbreiden en alsdusdanig de groei van het hockey mee te volgen, maar vooral ook om het comfort voor iedereen te kunnen verhogen. Een extra veld laat ons immers toe om meer ploegen te laten trainen, op betere uren en dagen, wat het comfort van en de sociale verbondenheid tussen de leden dan weer verhoogt.

Alle scenario’s zijn gepasseerd, maar geen enkel kon worden uitgewerkt volgens de criteria die we wilden: in de buurt van onze huidige ledenbasis, met respect voor de buurt en de mogelijkheid om later de hele infrastructuur inclusief clubhuis in één geheel te verwerken.

Eén stap is nu reeds gezet: de juridische structuur, de eigenaar van de huidige gronden en infrastructuur : RAHC N.V. is omgezet in de CVBA Antwerp Hockey Invest. Deze kan dan na toestemming van de bevoegde minister worden gebruikt om alle leden via een verhandelbaar aandeel, eigenaar te maken van de infrastructuur. Deze kapitaalsverhoging zal ons toestaan de uitbreidingen te financieren. Wij hopen deze toestemming in de loop van de volgende maanden te krijgen zodat we dit kunnen realiseren.

Een tweede stap is ook reeds gezet met een constructief gesprek met onze buren om extra terrein aan te schaffen. Dit is uiteraard een mega opportuniteit omdat het ons toelaat te blijven waar we zijn, een derde veld aan te leggen en tevens verbeteringen aan te brengen die de buurtbewoners zullen beschermen tegen overlast (wat nu bij grotere evenementen wel een probleem is, bv door gebrek aan parking).

We moeten uiteraard voorzichtig zijn, omdat alle vergunning nog verkregen moeten worden voor we de eerste spade in de grond kunnen steken.

Zowel de VZW als de CVBA zijn bezig met een actie- en communicatieplan naar alle betrokkenen, maar wij willen met deze u reeds allemaal oproepen ons te helpen door ervoor te zorgen dat er geen onnodige overlast wordt gecreëerd:

  • Hou de kinderen in de gaten dat het terrein en omgeving met respect worden behandeld.
  • Tracht u steeds af te vragen of uw wagen geen hinder veroorzaakt voor andere leden of voor de buurtbewoners.
  • Rij niet harder dan 30km/u, er lopen steeds kinderen en wandelaars rond.
  • Wij zullen de nodige aanpassingen reeds doen om te vermijden dat evenementen onnodige overlast veroorzaken. Zo zal er na 22.00u geen muziek buiten meer klinken en zal van 23.00 het verboden zijn om de deuren tussen de bar en terras (wat eigenlijk nooddeuren zijn!) nog te gebruiken, alsook het deel van het terras voor de bar.
  • Voor de rokers zal er een zone worden gemaakt aan de echte ingang (ter hoogte van de toiletten), zodat zij vanaf 23.00u beschut en verwarmd naast de Bully kunnen roken. Dit zal de lawaaihinder weghouden van de huizen in de buurt.

Kort samengevat, we hebben grote stappen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. We hebben echt jullie medewerking nodig om nu en in de toekomst een succesvolle club te blijven, die meegroeit in jeugdopleiding en in de topreeksen. Respect en discipline moeten hand in hand blijven gaan met het plezier van de kinderen, de ouders en alle spelers en wij rekenen op u om ons hierbij te ondersteunen!

 

Met sportieve groeten,

 

Steve Demeester,                                             Frank Bruynseels                               

Voorzitter                                                          Voorzitter

Royal Antwerp Hockey Club vzw                     Antwerp Hockey Invest CVBA