Hierbij nodigen wij u, namens de voorzitter en de bestuurders van de raad van bestuur uit op de jaarlijkse algemene vergadering van RAHC vzw. Deze vergadering  zal doorgaan op dinsdag 3 juli 2018 om 20:00u in het restaurant van RAHC, Ontspanningslaan 4 2960 Sint-Job-in ’t Goor. De vergadering werd eerder ingepland op 28 juni 2018, maar door de programmering van een belangrijk sportief evenement was deze datum niet meer geschikt.

 

De agenda is als volgt:

 


  1. Goedkeuring verslag  buitengewone algemene vergadering: BAV 19/03/2018
  2. Toelichting werking seizoen 2017-2018
  3. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2017
  4. Kwijting bestuurders
  5. Bespreking werking seizoen 2018-2019
  6. Bespreking en goedkeuring begroting 2018
  7. Ontslag en benoeming werkende leden
  8. Varia