“Gedurende de laatste drie speeldagen van de eerste of tweede ronde alsook gedurende de Play-Off, mag een ploeg maximaal twee spelers opstellen die aan meer wedstrijden hebben deelgenomen gedurende deze ronde in een andere ploeg dan deze waarin zij opgesteld worden.”

 

De VHL-LFH en de KBHB zullen het reglement op volgende manier toepassen : het aantal wedstrijden gespeeld in seniorencompetities telt NIET mee.

Dit zal dus geldig zijn voor de 3 entiteiten met het oog op uniformiteit.

 We zullen intern de discussie verder voeren alsook binnen de Jeugdcommissie om deze regel te verbeteren voor volgend seizoen.