REMINDER OFFICIËLE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID

·        De overheid, die belast is met de beheersing van de crisis rond het Corona virus, groepeert alle officiële informatie over dit onderwerp op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/

"  Lijst van de genomen officiële maatregelen

"  Lijst van raadgevingen op het niveau van hygiëne en sociale contacten

"  Lijst van meest gestelde vragen en de antwoorden op deze vragen  (Q&A).

"  Communicatie voor de verschillende doelgroepen.

 

BOND

·        De kantoren van de Bond (KBHB/VHL/LFH) zijn minstens gesloten tot 5/04/2020, zoals verplicht in de maatregelen van de overheid.

·        Desalniettemin werkt het personeel van de Bond van thuis uit en is het 100% operationeel. De opvolging van alle dossiers wordt voortgezet:

"  Contacten met openbare besturen

"  Organisatie van de kampioenschappen

"  Ondersteuning voor de clubs

"  Organisatie van de opleidingen

"  Nationale teams

"  Contacten met internationale Bonden

"  Financiën

"  Communicatie

"  Sponsoring

"  Evenementen

 

BELGISCHE COMPETITIE

·        Kampioenschappen :

"  Alle hockeykampioenschappen in België zijn opgeschort tot minstens 3/04/2020, zoals voorgeschreven door de maatregelen van de regering. Zolang er een mogelijkheid bestaat om opnieuw te spelen, wil de Federatie deze open houden. Het is onze wens om de competitie terug op te starten van zodra dit mogelijk is en van zodra dit opnieuw toegelaten wordt. Het vervolg van de kampioenschappen zal dus afhangen van de evolutie van de huidige crisis en de instructies van de overheid.

"  Op dit moment werkt de Bond actief aan de verschillende mogelijke scenario’s voor een herneming van de competities als er een einde komt aan de door de overheid opgelegde maatregelen om de verspreiding van het Corona virus in te dijken.

"  Een minimale trainingsperiode zal voorzien worden voor alle teams VOOR de eventuele herneming van de kampioenschappen

·        Trainingen :

"  Team trainingen zijn tot minstens 3/04/2020 verboden.

 

CLUBS

·        De overheid verplicht de clubs om hun hele infrastructuur te sluiten voor leden. Activiteiten zijn er strikt verboden tot minstens 5/04/2020.

"  Wedstrijden

"  Trainingen

"  Stages

"  Vergaderingen in het clubhuis

"  Evenementen van gelijk welke aard in het clubhuis

 

FIH HOCKEY PRO LEAGUE

·        De internationale Bond heeft besloten om alle wedstrijden van de Pro League op te schorten tot minstens 17/05/2020.

"  De KBHB werkt aan een herprogrammatie van de wedstrijden BEL-USA (dames) en BEL-ESP (heren) die voorzien waren op 15/05 en 17/05 in Antwerpen, op een latere datum.

"  Reeds aangekochte tickets voor deze wedstrijden blijven geldig.

 

FYSIEKE ACTIVITEITEN

·        Onderhouden van een regelmatige fysieke activiteit is goed voor de gezondheid en versterkt de weerbaarheid van het immuunsysteem.

"  Wandelen / fietsen :

§  Alleen te beoefenen of samen met één persoon die onder het zelfde dak woont.

§  Beoefenen met zijn tweeën: respecteer een afstand van 1m50.

"  Jogging / intensief fietsen :

§  Alleen te beoefenen of samen met één persoon die onder het zelfde dak woont

§  Beoefenen met zijn tweeën: gezien de grotere intensiteit van de ademhaling, een afstand van 5m respecteren.

"  Intensieve fysieke activiteit wordt afgeraden omdat deze het organisme en het immuunsysteem vermoeit.

"  Iedere samenscholing of teamsport is verboden.

 

Verdere info via secretaris@rahc.be