De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen woensdag nieuwe maatregelen aangekondigd, die vanaf aanstaande donderdag 1 oktober van toepassing zullen zijn. 

De belangrijkste verandering die het functioneren van onze sport beïnvloedt, is de verkorting van de quarantaineperiode van 14 dagen naar 7 dagen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de uitstelprocedures en zou het aantal uitgestelde wedstrijden moeten verminderen.

De andere door de NVR aangekondigde wijziging betreft het dragen van mondmaskers in de buitenlucht. Maar ondanks de aangekondigde versoepeling van de verplichting om een masker buiten te dragen (verplichting enkel op plaatsen waar de afstand van 1m50 niet kan worden gegarandeerd), hebben we besloten om de verplichting te handhaven om op onze clubs altijd en overal in de buitenlucht, een mondmasker te dragen. Deze unanieme beslissing is ingegeven door de negatieve evolutie van de gezondheidssituatie in België en door de moeilijkheid om, in onze clubinfrastructuren, overal en ten allen tijde sociale afstand te garanderen.

Binnen de club
Dragen van een mondmasker:
verplicht in alle binnenruimtes, behalve zittend aan tafel, met respect
voor de Horecaregels ;
verplicht in alle buitenruimtes.
Gezien de precaire gezondheidssituatie in ons land en gezien het
feit dat het uiterst moeilijk is om steeds en overal de ‘distancing’
van 1m50 te garanderen in onze clubs, verkiezen we om het
dragen van een mondmasker verplicht te houden in de clubs.

Gebruik geen gezamenlijke douches en kleedkamers

 Kleedkamers zijn immers vochtige, slecht verluchte ruimtes waarin veel personen op een kleine oppervlakte aanwezig zijn, en dat brengt grote risico’s mee voor een snelle verspreiding van het virus. Het gebruik van kleedkamers
kan voor alle teams hoog-risicocontacten veroorzaken (contacten gedurende
min. 15 minuten en met minder dan 1,5 meter afstand)!
Er wordt aangeraden om briefings in de buitenlucht te organiseren;

 

Hier: Covid-19 wedstrijdprotocol 01-10-2020, vindt u het aangepaste wedstrijdprotocol. Zoals gebruikelijk zijn de gewijzigde passages gemarkeerd (in het geel).