Opgelet :

Vanaf volgend hockeyseizoen krijgen alle jeugdploegen een nieuwe benaming.

Bovendien zullen de categorieën EPM nog slechts kinderen van één geboortejaar bevatten en het aantal spelers van jongensteams Eekhoorntjes en Preminiemen zal gelijk gesteld worden aan het aantal spelers bij de meisjesteams.

U bent van harte welkom op onze infoavond 

dinsdag 29 april om 20.30u in ons clubhuis.

klik op lees meer om alle categorieën te bekijken.


 

HERVORMING COMPETITIE VOOR EPM VANAF HET SEIZOEN 2014-2015  

 

 

Beste vrienden,

 

 

Na het voorbereidend werk van de jeugdcommissie i.s.m. de clubs en na goedkeuring van de Raden van Bestuur van beide liga’s, VHL en LFH, is de hervorming van de competitie voor de EPM categorieën klaar voor toepassing vanaf volgend seizoen 2014-2015 !

 

Concreet :

 

 

-CATEGORIEEN : de categorieën “miniemen, preminiemen en eekhoorntjes” vervallen en worden vervangen door categorieën van 1 geboortejaar; wij noemen ze voortaan U7, U8, U9, U10, U11 en U12.

 

We trekken de benamingen door voor CSJ : cadetten worden voortaan U14 genoemd (nog steeds 2 geboortejaren zoals vandaag), Scholieren U16 (2 geboortejaren zoals vandaag), en Junioren U19 (3 geboortejaren zoals vandaag).

 

Voorbeeld: spelers die de leeftijd van 6 jaar hebben en die de leeftijd van 7 jaar niet bereiken tijdens het kalenderjaar van het beginnend sportief seizoen (bv. het jaar 2014 voor het seizoen 2014-2015), zijn speelgerechtigd om te spelen in de categorie U7. Enz.

 

Voor het seizoen 2014-2015 kan u alvast rekening houden met volgende geboortejaren :

U7 : spelers van het geboortejaar 2008

U8 : spelers van het geboortejaar 2007

U9 : spelers van het geboortejaar 2006

U10 : spelers van het geboortejaar 2005

U11 : spelers van het geboortejaar 2004

U12 : spelers van het geboortejaar 2003

U14 : spelers van de geboortejaren 2002 en 2001

U16 : spelers van de geboortejaren 2000 en 1999

U19 : spelers van de geboortejaren 1998, 1997 en 1996

 

 

GROOTTE VAN HET SPEELVELD PER CATEGORIE

Geldt zowel voor jongens als voor meisjes :

  • de U12 zullen op een 1/2 veld spelen (zoals voorheen), met 8 spelers tegen 8 (waarvan 1 keeper)
  • de U11 zullen op een 1/2 veld spelen (zoals voorheen), met 8 spelers tegen 8 (waarvan 1 keeper)
  • de U10 zullen op een 1/2 veld spelen, met 8 spelers tegen 8 (waarvan1 keeper); (dus ook de meisjes voortaan!);
  • de U9 zullen op een 1/4 veld spelen, met  6 tegen 6 waarvan 1 keeper (zoals het huidige systeem van de preminiemen meisjes)
  • de U8 zullen op een 1/8 veld spelen, met 4 tegen 4 zonder keeper (zoals het huidige systeem van de eekhoorntjes meisjes) ;
  • de U7 zullen op een 1/8 veld spelen, met 4 tegen 4 zonder  keeper (zoals het huidige systeem van de eekhoorntjes meisjes) ;

 

Voor U14, U16 en U19 wijzigt er niets:  zij spelen op een volledig veld, met 11 tegen 11 waarvan 1 keeper.

 

 

-SELF-PASS :  de sell-pass wordt voortaan toegepast vanaf U9 (en alle categorieën daarboven).

 

 

 

 

INSCHRIJVING VAN DE PLOEGEN EN BEPALEN VAN DE STERKTE VAN DE PLOEGEN :

Elke club zal zijn teams in juni 2014 moeten inschrijven voor een specifieke categorie (U7, U8, …), voor een specifiek niveau (heel sterk, sterk, middelmatig en zwak) én ook (en dat is nieuw) vergezeld van een verplicht op te maken puntentotaal per ploeg.

Het cijfer dat de jeugdverantwoordelijke van de club per ploeg moet uitrekenen, wordt bepaald door de punten die u voor elk van de spelers in de betrokken ploeg toekent.

 

Om ‘vergelijkbare’ cijfers te hebben over de clubs heen, zal u per ploeg (desgevallend geëxtrapoleerde) totalen moeten maken op basis van 6 spelers in U7 en U8, 9 spelers in U9, en 12 spelers in U10, U11 en U12.

 

Een speler ontvangt punten op basis van :

  • zijn/haar spelniveau (van 0 punten voor een starter, tot 5 punten voor een zeer sterke speler)
  • het aantal jaren dat hij/zij ervaring heeft (1 jaar = 1punt, 2 jaren =2 punten, enz..)
  • de  afdeling in de welke de speler aantrad het voorafgaand seizoen (div 1= +8 punten, div 2=+6 punten, div 3= +4 punten en div 4= 0 punten)

 

Bij het inschrijvingsformulier zal de clubsecretaris een spreadsheet model ontvangen om uw club te helpen voor de berekening van de waarden per ploeg.

Om de ploegen te verdelen over poules van vergelijkbaar niveau zal de jeugdcommissie zowel rekening houden met het verzoek van de clubs inzake het gewenste niveau, als met de berekende waarden per ploeg.

 

 

 

Met sportieve groeten,