23/10/2015 - Het seizoen is nog maar iets meer dan 6 weken oud en we kunnen niet anders dan onze uiterste bezorgdheid uiten over de feiten en gedragingen op alle niveau’s die ons steeds vaker worden gerapporteerd.

Verbale agressie tot zelfs fysieke bedreigingen jegens scheidsrechters, kopstoten of opzettelijke stickslagen tussen spelers onderling bij de senioren. En bij de jeugd is het niet beter: beledigingen onder spelers, nutteloos kwetsende woorden, spelers die in hun eigen hand spuwen alvorens de tegestander de hand te schudden, … 

We zijn heel ver verwijderd van onze basiswaarden van respect en fair-play, die het DNA vormen van onze geliefde sport. 
Lees de open brief verder onder "LEES MEER" :


We hebben onze bezorgdheid meegedeeld aan de Procureurs en de Voorzitters van de Controle Comité’s. Deze hebben ons laten weten dat ze deze bezorgdheid delen en dat ze alles in het werk zullen stellen om dit soort ongepast gedrag te bestrijden. 

We vragen u dan ook om deze boodschap door te geven binnen jullie respectievelijke clubs en dit op alle niveau’s. 
Van onze kant zullen we rechtsreeks contact opnemen met de voorzitters van clubs die specifieker betrokken zijn bij bepaalde handelingen, om samen oplossingen te vinden voor deze betreurenswaardige feiten. 

Respect en fair-play, daar moet elkeen op elk moment mee begaan zijn!

                 

                                                                                    

Patrick Keusters - Voorzitter VHL

                Yves Henet - Président LFH                      Marc Coudron - Président ARBH  

 

Christoph Van Dessel - Secr. Gen. VHL

       Dominique Coulon - Secr. Gén. LFH          Serge Pilet - Secr. Gen. KBHB