Uitnodiging Algemene Vergadering RAHC vzw.

Hierbij nodigen wij u, namens de Voorzitter en de Bestuurders van de Raad van Bestuur uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering van RAHC vzw.

Deze vergadering  zal doorgaan op vrijdag 28 Juni 2019 om  18:00u in het restaurant van RAHC, Ontspanningslaan 4,  2960 Sint-Job-in 't Goor.

De agenda is als volgt:

  1. Toelichting werking seizoen 2018-2019
  2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2018
  3. Bespreking werking seizoen 2019-2020
  4. Bespreking en goedkeuring begroting 2019-2020
  5. Ontslag en benoeming Werkelijke Leden.
  6. Ontslagen en benoemingen binnen de Raad van Bestuur van RAHC vzw.
  7. Varia